کیسه فریزر در انواع مختلفی تولید و در بازار عرضه میشود و قیمت هرکدام با توجه به فرایند تولید آن متفاوت است؛ کیسه فریزر چسبی، کیسه فریزر رولی و فله ای از انواع آن میباشد که قیمت کیسه فریزر فله به مراتب پایین تر و ارزان تر میباشد.